De Danzerin

Musik/Text: Werner Winkel

Kennst du de Danzerin ut Porzellaan,
De up de Speelklock steit.
Un bi lieser Musik ganz mittenaan,
jümehr Pirouetten dreit.

Ik lüster de Speelklock, wat scheen se doch klingt,
dösse sööte Melodie.
Dann höör ik de Danzerin, wie se singt
In meener Fantasie.

Ik danze, weil ik danzen will
Op de Speeldeel düsse Welt.
Denn min Hart steit bien Danzen nich still.
Ik danz bit de Vörhang  fallt.

Un döbt mi de Twiefel mit Melancholie
Dann dreit mine speelklock vöör mi.
Un de Danzerin sint mine Melodie
Un danzt dann blot vöör mi.

Ik kiek de Danzerin deep int Gesicht
Un kann all duun bi ehr sin.
Bülütten upwaakt mine Toversicht
Un ik stimm nu mit ehr in.

Ik singe, weil ik singen will
Op de Speeldeel düsse Welt.
Denn min Hart steit bien Singennich still.
Ik sing bit de Vörhang  fallt.